Wszechstronne rozwiązania personalizacji i mailingu kart plastikowych
Kompleksowe systemy personalizacji kart
Akcesoria dla biur pesonalizacji
COMPUTECH SYSTEMS
Drukarki biurkowe
Części zamienne i materiały eksploatacyjne
Przejdź do treści
Urządzenia > Mailing

System kontroli i sortowania kart- CISS
Automatyczna kontrola, sortowanie i liczenie kart


System Kontroli i Sortowania Kart (CISS Card Inspection & Sorting System) optymalizuje wydajność i bezpieczeństwo związane z poszczególnymi etapami produkcji. Zostały zautomatyzowane procesy, które w przeszłości trzeba było wykonywać ręcznie, co przerywało płynność pracy. System CISS jest efektywnym narzędziem służącym do przygotowania właściwej kolejności kart, mogącym sortować karty według różnych kryteriów i układać je w wiele małych pakietów  przygotowanych do personalizacji na wysokowydajnych systemach.

Dzięki temu rozwiązaniu można zoptymalizować procesy personalizacji i zredukować czasy przestojów we wszystkich etapach personalizacji i uzyskać znaczne zwiększenie efektywnej wydajności biura personalizacji kart.

Dodatkowo może być sprawdzana jakość wszystkich kart przez urządzenia optyczne lub elektroniczne podczas procesu wstępnego przygotowania .
Główne funkcje systemu to kontrola kart (np. sprawdzenie aktualnego stanu mikroprocesora na karcie), liczenie kart  i sortowania (np. podział  partii według różnych typów kart). Jak też odwrotnie: kompletowanie  różnych typów kart  w partie. W przypadku gdy w procesie personalizacji powstają mniejsze pakiety kart, system CISS automatycznie sprawdzi, posegreguje i ułoży te pakiety w większe (np. posortuje według branży). Zatem błędy interwencji operatora mogą być wyeliminowane podczas całego cyklu produkcji!
W połączeniu ze zdalnym centrum logistycznym (DIALok Logistic Center  - DLC)) dane produkcyjne mogą być zweryfikowane w 100%, skorygowane i zapisane w odpowiednim raporcie.

Dzięki  konstrukcji modułowej systemu, karty mogą być układane wg. różnych  dowolnie definiowanych kryteriów, na podstawie odczytu mikroprocesora, paska magnetycznego, tekstu OCR (czytanie fragmentu tekstu z karty), kodu kreskowego (1D lub 2D). Dla zapewnienia najlepszej integracji w istniejącym środowisku produkcyjnym system CISS jest kompatybilny z magazynkami kart wszystkich popularnych systemów personalizacji.
Dodatkowe moduły umożliwiają także układanie kart w pudełka, znakowanie pudełek z kartami lub owijanie taśmą foliową.
System CISS ma w pełni modułową budowę, która pozwala na rozbudowę zakresu i funkcjonalności  w dowolnym momencie zależnie od zmieniających się potrzeb.
Funkcje systemu uzupełnia opcja automatycznego niszczenia kart wykazujących defekty (np. uszkodzony mikroprocesor).
Wydajność:

   * Do 6000 kart na godzinę
   * Rozpoznawanie i liczenie kart
   * Sortowanie kart
 * Sprawdzanie jakości powierzchni kart, chipów, pasków magnetycznych i danych  optycznych (kody                 kreskowe 1D, 2D, OCR)
   * Identyfikacja magazynków kart poprzez RFID-tag
   * Kompatybilność magazynków na karty z wszystkimi popularnymi systemami personalizacji
   * Pełna możliwość rozbudowa modularnego systemu

Charakterystyka pracy  z DLC (centrum logistyczne) :

   * Komunikacja z DLC i zewnętrzną bazą danych
   * 100%  raport danych wejściowych i wyjściowych
   * Połączenie sieciowe przez DLC
   * Kontrola funkcji systemu poprzez bazy danych
   * Sortowanie, rozdzielanie i układanie kart
   * Sprawdzanie, odczytywanie, integralność danych
   * Dowolne definiowanie kryteriów procesu

Weryfikacja kart:

   * Skanowanie OCR zarówno pisma jak i rozpoznawanie symboli
   * OCR, kod kreskowy, rozpoznawanie  tekstu
   * Odczyt mikroprocesora (kontaktowego i zbliżeniowego)
   * Odczyt paska magnetycznego

Dodatkowe właściwości:

   * Personalizacja paska magnetycznego, mikroprocesora (kontaktowego i zbliżeniowego)
   * Praca zintegrowana z lokalną siecią komputerową lub jako indywidualny system
   * Pełna  kontrola jakości przed i po personalizacji
30 lat doświadczenia i satysfakcji klientów
 * konsultacje i pomoc techniczna w analizie projektów wdrażania systemów personalizacji kart (w tym wybór optymalnej konfiguracji)
 * pełna obsługa handlowa transakcji
 * instalacja i uruchomienie systemów
 * szkolenie personelu klienta
* serwis gwarancyjny i pogwarancyjny wraz z dostawą oryginalnych części zamiennych i  materiałów eksploatacyjnych
 * rozbudowa systemów w miarę zmieniających się potrzeb użytkownika
 * adaptacje oprogramowania
 * dostawa kart wykonanych według projektu użytkownika, w tym międzynarodowych kart płatniczychWróć do spisu treści