Nowoczesne rozwiązania w technice kart plastikowych
Przejdź do treści

Menu główne:

Podstawowe definicje

Grawerowanie laserowe

Co to jest LASER ?

(ang. Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation – wzmocnienie światła przez wymuszoną emisję promieniowania) – urządzenie będące źródłem promieniowania elektromagnetycznego z zakresu od podczerwieni do nadfioletu (obecnie nawet do częstotliwości promieniowania X).
Światło emitowane przez laser jest spójne – rozchodzi się wiązką o kącie promieniowania do kilku minut kątowych i prawie idealnie monochromatyczne – długości fal mogą zawierać się w bardzo wąskim zakresie wartości (nawet do kilkunastu kHz). Atomy ośrodka czynnego lasera wzbudzane są tak, aby elektrony przechodziły na wyższe poziomy energetyczne, zewnętrzna stymulacja powoduje, że przy powrocie na niższy poziom emitują energię w postaci fotonów, których strumień odbijając się pomiędzy przeciwległymi zwierciadłami rezonatora powiększa się, wymuszając promieniowanie innych atomów i po przekroczeniu pewnej wartości krytycznej jest emitowany na zewnątrz (emisja wymuszona). Kolor (częstotliwość) promieniowania zależy od rodzaju ośrodka czynnego, który określa rodzaj lasera. Promieniowanie lasera może mieć charakter impulsowy lub ciągły.

Źródło: http://www.i-slownik.pl


W technice personalizacji kart plastikowych grawerowanie laserowe znajduje coraz szersze zastosowanie. W grupie rządowych dokumentów identyfikacyjnych (dowody osobiste, paszporty, prawa jazdy,..) grawerowanie laserowe jest stosowane prawie we wszystkich krajach. Banki też stopniowo wprowadzają personalizację laserową do kart płatniczych.

Pojawienie się małych i ekeonomicznych  biurkowych urządzeń zwiększyło zakres zastosowań tej technologii.

Głowne zalety grawerowania laserowego kart to:

  • bardzo wysoka rozdzielczość druku umożliwiająca uzyskanie efektów niedostępnych w popularnej techologii druku termosublimacyjnego, jak mikrodruk, nadruk kątowy dający efekt zmiennego tekstu bądź grafiki, nadruk wypukły, ....

  • duża trwałość druku nieosiągalna przy druku termosublimacyjnym

  • wysoka odporność na manipulacje: elementy personalizacji sa grawerowane we wnętrzu karty i nie dają się usunąć lub zmienić bez zniszczenia karty

  • prosta obsługa i duża niezawodność pracy drukarek - nie wymagają taśm barwiących i intensywnej obsługi serwisowej.


Preferowanym materiałem kart jest poliw
ęglan, jednakże w wielu zastosowaniach z powodzeniem można stosować znacznie tańsze karty PCW (polichlorek winylu) z warstwą przystosowaną do grawerowania laserowego.

Więcej o mozliwościach personalizacji laserowej informuje artykuł w Kwartalniku "Człowiek i Dokumenty Nr 27/2012"  

Zapraszamy na stoisko Otto Kuennecke na targi SDW Londyn 11-13.06.2019 stanowsko S135
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego